Αυτή την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, το Kyros Law Offices, ο Helinas, και το Thales Advisory - ΘΑΛΗΣ ΑΕΕΔ θα βρίσκονται στο ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανοικτών Εκδηλώσεων Thessaloniki, BALKANS Money Show 2018.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στη συνέχεια:

Θα μας βρείτε στην Αίθουσα ΕΦΕΣΟΣ 1 - EPHESUS 1, από τις 12:00 έως τις 16:00.

12:00 - 14:00 - Kyros Law Offices

12:00 - 12:30

Παρουσίαση των Δικαστικών Ενεργειών για την κατάργηση της επικούρησης των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η ενημέρωση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο ενώ θα γίνει σύντομη παρέμβαση-εισήγηησ εκ μέρους εκπροσώπων των προσφευγόντων.

12:30 - 14:00

Παρουσίαση των δικαστικών εξελίξεων σχετικά με τις λοιπές τρέχουσες υποθέσεις της Δικηγορικής μας Εταιρείας, οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο.

- Προσφυγή των ζημιωθέντων καταθετών-επενδυτών λόγω του bail-in στην Κύπρο, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICSID) στη Washington.

- Αγωγές μετόχων Κυπριακών Τραπεζών Κύπρου και Λα¨θικής, σχετικά με τη ζημία που υπέστησαν λόγω του bail-in στην Κύπρο.

- Αγωγή Αποζημίωσης μετόχων πρώην Τράπεζας Probank

- Αγωγή αποζημίωσης μετόχων πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηριου

- Αγωγή κατά της Τράπεζας Eurobank σχετικά με το Πρόγραμμα "Στεγαστικό Ταμιευτήριο"

- Αγωγές αποζημίωσης σχετικά με Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

- Αγωγές αποζημίωσης σχετικά με σύνθετα και άλλα προϊόντα (perpetual)

14:00 - 16:00 - HELINAS (Ένωση Ελλήνων Επενδυτών) & Thales Advisory (ΑΕΕΔ)

14:00 - HELINAS

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

- Σύντομη εισήγηση για το ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών από τον Πρόεδρο και Δικηγόρο κ. Γιάννη Κυριακόπουλο.

- Έργο της HELINAS έως σήμερα: Εποπτικές αναφορές που έχουν ήδη γίνει με αντικείμενο τις εκδόσεις υβριδικών ομολόγων Ελληνικών Τραπεζών, από το Γενικό Γραμματέα και Πολιτικό Μηχανικό κ. Γιώργο Κυριακόπουλο.

15:00 - THALES ΑΕΕΔ

- ΠΑρουσίαση της εταιρείας από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πιστοποιημένο Αναλυτή κ. Αλέξανδρο Νοδαράκη, και ομιλία με θέμα "Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς κεφαλαίου και χρήματος το έτος 2018"

- Ομιλία από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Πιστοποιημένο Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου κ. Πάρη Χαραλαμπόπουλο με θέμα: " Οι επενδυτικές τακτικές στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον"

- Σύντομη τοποθέτηση από τον CEO κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, σχετικά με την προστασία των επενδυτών

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Αποδοχή