ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β

———————

14.00-16.00

KYROS LAW OFFICES

14.00 : Παρουσίαση των δικαστικών ενεργειών για την κατάργηση της επικούρησης των συνταξιούχων της ΕΤΕ

Η ενημέρωση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο & την κα Σκιαδιώτη, ενώ θα γίνει σύντομη παρέμβαση-εισήγηση εκ μέρους εκπροσώπων των προσφευγόντων15.00 : Παρουσίαση των δικαστικών εξελίξεων σχετικά με την προσφυγή των ζημιωθέντων καταθετών-επενδυτών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ICSID – Washington

H ενημέρωση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο

ERATO C

————-

18.00-20.00

HELINAS (Ενωση Ελλήνων Επενδυτών) & THALES ADVISORY (AEEΔ)

18.00 : HELINAS

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες

α. Σύντομη εισήγηση για τον ρόλο της Ενώσεων Ελλήνων Επενδυτών από τον Πρόεδρο – Δικηγόρο κ. Γιάννη Κυριακόπουλο

β. Ο ρόλος και η σημασία των Εποπτικών Αναφορών, από το μέλος-ορκωτό ελεγκτή κ. Ντάβο

γ. Εργο της HELINAS έως σήμερα : Εποπτικές αναφορές που έχουν ήδη γίνει με αντικείμενο τις εκδόσεις υβριδικών ομολόγων Ελληνικών Τραπεζών, από τον Γεν. Γραμματέα – Πολ. Μηχανικό κ Γιώργο Κυριακόπουλο

19:00

THALES AEEΔ

α. Παρουσίαση της εταιρείας από τον Δ/ντα Σύμβουλο, Πιστοποιημένο Αναλυτή Α. Νοδαράκη : Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς κεφαλαίου & χρήματος το 2018

β. Οι επενδυτικές τακτικές στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Πιστοποιημένο Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου Π. Χαραλαμπόπουλο

γ. Σύντομη τοποθέτηση από τον CEO Γιάννη Κυριακόπουλο, σχετικά με την προστασία των επενδυτών

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Αποδοχή